PERSONALITĂŢI Toate
Ion Ceban

Funcţie: vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova (2019)
Apartenenţă politică: Partidul Socialiştilor din Republica Moldova
Data naşterii 30.12.1980
Locul nașterii Chișinău
Limba maternă româna
Limbi cunoscute franceza, engleza, rusa
Stare civilă Căsătorit
Educație și formare
2019 doctorand în Administrație Publică РАНХиГС[2], Moscova, Federația Rusă.
2018 Școala de Administrare din Berlin, Republica Federală Germania;
2016 2018 coala Națională de Administrare pe lângă prim-ministrul Republicii Franceze, stagieri, Paris, Republica Franceză
2015 20018 Academia de Administrare Publică pe lângă președintele Federației Ruse, Specialitatea Administrare de stat și municipală, Moscova, Federația Rusă
2002 2003 Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, diplomă de magistru
1997 2002 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică, diplomă de licență;
Experiență profesională
2005 2008 Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației și Tineret, șef direcție programe pentru tineret, Vice-ministru al Educației și Tineretului;
2004 2005 Aparatul Președintelui Republicii Moldova, consultant principal, domeniul politica internă
2002 2004 Rețeaua Informațională a Guvernului, director al departamentului proiecte, vice-director
2000 2002 Primăria mun. Chișinău, DGAS, elaborare, coordonare proiecte și programe, domeniul social;
Rating
Mediu: 10
Comentarii: 0