CALENDAR ELECTORAL Toate
Moldova: Alegeri prezidenţiale din 10 Noiembrie 2009

Numărul de deputaţilor în Parlamentul RM 101
Voturi necesare pentru alegerea Preşedintelui RM 61
Numărul de deputaţilor care au participat la votare 53
Pragul electoral pentru partide politice 60.39%
Pragul electoral pentru candidaţi independenţi 60.39%
Pe 18 octombrie 2009, Ion Pleşca, preşedintele Comisiei speciale pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova, a anunţat că alegerile pentru funcţia de şef al statului nu vor avea loc pe 23 octombrie, aşa cum fusese stabilit anterior, prin hotărâre de Parlament, la propunerea deputaţilor din cadrul Alianţei pentru Integrare Europeană. Procedura alegerii şefului statului a fost amânată, fiindcă până la data limită de desemnare a candidaţilor - 17 octombrie, a fost înregistrat un singur candidat - Marian Lupu, din partea Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE). Drept argument a fost invocat avizul nr.4 al Curţii Constituţionale din 26 decembrie 2000, care subliniază că “din textul art. 78 alin. (3) şi (4) din Constituţie reiese că la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova trebuie să participe cel puţin doi candidaţi. În caz contrar, în lipsa alternativei, ar avea loc nu alegerea, ci desemnarea de facto a şefului statului de către Parlament”.
Pe 30 octombrie 2009, Parlamentul a adoptat amendamente la Legea cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova, prin care au fost precizate anumite aspecte care anterior au provocat discuţii: stabilirea posibilităţii desfăşurării alegerilor cu un singur candidat; condiţii speciale care permit ca şedinţa specială pentru alegerea Preşedintelui ţării să poată fi amânată, fără a se considera că alegerile au eşuat; introducerea prevederii conform căreia următoarea dizolvare a Parlamentului poate avea loc numai după expirarea unui an de la data ultimei dizolvări ş.a.
În şedinţa din 3 noiembrie Parlamentul a adoptat o hotărâre prin care a stabilit data de 10 noiembrie 2009 pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova. La data de 6 noiembrie, când a expirat noul termenul de desemnare a candidaţilor la funcţia de preşedinte, a fost înregistrat un singur candidat - Marian Lupu, liderul PDM, din partea unui grup de deputaţi ai Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE).
La 10 noiembrie Parlamentul s-a întrunit în şedinţă specială pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova. Cvorumul a fost întrunit, la şedinţă înregistrându-se şi deputaţii fracţiunii PCRM. Ulterior, fracţiunea PCRM a boicotat procedura de alegere şi unicul candidat înregistrat, Marian Lupu, a acumulat doar 53 de voturi acordate de deputaţii majorităţii parlamentare (AIE).

Conform legislaţiei, dacă la turul întâi a participat un singur candidat şi acesta nu a acumulat votul a 3/5 din numărul deputaţilor aleşi, se organizează alegeri repetate, care trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la ultimele alegeri ordinare în care nu a fost ales Preşedintele Republicii Moldova. Pentru alegerile repetate sânt valabile aceleaşi condiţii procedurale ca şi în cazul alegerilor ordinare.

Informaţii generale privind alegerile Preşedintelui Republicii Moldova 2009
Parlamentul nou-ales la 29 iulie 2009 urmează să purceadă la alegerea şefului statului, conform prevederilor constituţionale (art.78) şi ale Legii Nr.1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (în redacţia Legii Nr.49-XVIII din 30.10.2009):
- alegerile au loc prin vot secret;
- poate fi ales Preşedinte al Republicii Moldova cetăţeanul cu drept de vot care are 40 de ani împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani şi posedă limba de stat;
- şedinţa Parlamentului este deliberativă dacă la ea participă (se înregistrează) cel puţin 61 de deputaţi, în caz contrar alegerile sânt considerate nevalabile, ceea ce determină organizarea alegerilor repetate;
- la alegerile ordinare pentru funcţia de Preşedinte pot participa unul sau mai mulţi candidaţi. Este ales candidatul care a obţinut votul a 3/5 din numărul deputaţilor aleşi.
- dacă la turul întâi de scrutin au participat mai mult de doi candidaţi şi în urma votării nici unul dintre ei nu a acumulat votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi, se organizează, în termen de cel mult 10 zile, un al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute în turul întâi. Dacă la turul întâi au participat unul sau doi candidaţi şi nici unul nu a acumulat votul a 3/5 din numărul deputaţilor aleşi, se organizează alegeri repetate. Dacă în turul al doilea nici un candidat nu a acumulat votul a 3/5 din numărul deputaţilor aleşi, se organizează alegeri repetate. Alegerile repetate au loc în cel mult 30 de zile de la ultimele alegeri ordinare în care nu a fost ales Preşedintele Republicii Moldova;
- dacă şi după alegerile repetate Preşedintele Republicii Moldova nu este ales, Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data pentru desfăşurarea alegerilor în noul Parlament. În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. Următoarea dizolvare a Parlamentului poate avea loc numai după expirarea unui an de la data ultimei dizolvări.
Parlamentul alege şeful statului din 2000, după ce în vara acelui an a fost modificată Constituţia şi primele trei tentative de alegere a preşedintelui, în decembrie 2000, au eşuat, fiind declanşate alegeri parlamentare anticipate. Pe 4 aprilie 2001 în calitate de Preşedinte al republicii a fost ales, cu 71 de voturi ale PCRM, liderul acestei formaţiuni, Vladimir Voronin. Exact 4 ani mai târziu, pe 4 aprilie 2005, Vladimir Voronin este reales în aceeaşi funcţie cu 75 de voturi ale comuniştilor, creştin-democraţilor, democraţilor şi social-liberalilor. Conform Constituţiei (art.80), nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova decât pentru cel mult două mandate consecutive.

Deputaţii partidelor parlamentare de opoziţie (PL, PLDM şi AMN) au refuzat să participe la procesul de alegere a şefului statutului şi la 20 mai 2009 Parlamentul nu a reuşit să aleagă Preşedintele ţării, iar alegerile repetate, din 3 iunie 2009, de asemenea, au eşuat. Ca urmare, Legislativul a fost dizolvat de către Vladimir Voronin, şeful statului în exerciţiu, şi pe 29 iulie au avut loc alegeri parlamentare anticipate.

Rezultate generale
Concurent electoral Voturi %
Lupu Marian
Partidul Democrat din Moldova
53 52.47
52.47%