Opinie // IDIS Viitoru se contrazice și nu investighează activitatea fostelor autorități orășenești
15 August 2018 14:07
 

Primăria municipiului Orhei respinge ca nefondate acuzațiile legate de lipsa de transparență sau încălcări ale procedurii de achiziții publice, lansate în cadrul unui studiu prezentat de organizația IDIS „Viitorul”, transmite Democracy

Primăria municipiului Orhei reafirmă că în calitate de autoritate contractantă în domeniul achizițiilor publice asigură în conformitate cu legislația în vigoare transparență în toate activitățile desfășurate, informează corespunzător cetățenii privind deciziile luate, inclusiv cele aferente cheltuielilor publice și, implicit, a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări ce urmează a fi desfășurate.

Primăria municipiului Orhei a desfășurat, în prima jumătate a anului 2018, mai multe proceduri de achiziții publice, dar autorul raportului de monitorizare a selectat trei proceduri: Servicii de preparare și distribuire a hranei pentru copii; lucrări de extindere a iluminatului public, de iluminare a trotuarelor; servicii de deservire și întreținere a spațiilor verzi.

Cu referire la primul subiect, menționăm că în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice autoritatea publică locală din municipiul Orhei a achiziționat servicii de preparare și distribuire a hranei pentru copii din cele șapte instituții publice de educație timpurie în scopul asigurării unei gestionări eficiente a alocațiilor bugetare în conformitate cu principiile performanței și bunei guvernări, diversificării meniului copiilor, asigurării unui control sporit asupra calității produselor utilizate la prepararea mâncării, precum și promovării cunoştinţelor şi formării deprinderilor de alimentaţie raţională.

Odată cu implementarea serviciului de catering, Primăria a obținut îmbunătățirea controlului asupra calității mâncării, iar circa 1 800 de copii, beneficiază de produse de cea mai înaltă calitate, precum și de o varietate mai mare de fructe și legume, necesare pentru o bună dezvoltare fizică și mintală a acestora.

Documente justificative referitor la exercitarea conformă a atribuțiilor de către Primăria municipiului Orhei – autoritate contractantă în domeniul achizițiilor publice:

a)      Dispoziția primarului mun. Orhei nr. 291 din 27.11.2017 privind formarea grupului de lucru pentru achizițiile publice de bunuri și servicii;

b)      Anunțul de publicare a procedurii (se anexează

c)      Procesul verbal de evaluare a grupului de lucru (se anexează)

d)     Informația privind atribuirea contractului (se anexează)

Ce ține de acuzațiile privind neadmiterea societății civile în procesul de achiziții, Primăria Orhei aduce la cunoștința opiniei publice următoarele.

În conformitate cu prevederile pct.5 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 667  din  27.05.2016, în temeiul art. 29 şi art. 32 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” a fost emisă Dispoziția primarului municipiului Orhei nr. 166 din 11.06.2018 (se anexează) și s-a inclus în componența grupului de lucru pentru procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri nr. 18/02321 publicată în Buletinul achizițiilor publice nr. 43 din 01.06.2018, obiectul achiziției: ”Lucrări de reparație interioare și exterioare a rețelei de canalizare la Grădinița nr. 12 din mun. Orhei” 2 (doi) reprezentanţi ai societăţii civile, după cum urmează. Este vorba de Natalia Parasca, reprezentantă a I.P. ”Institutul de Resurse și Analiza Juridice” și Irina Staver, reprezentantă a A.O.”Pentru Orhei”.

Cu referință la cererea de includere în grupul de lucru a unui reprezentat al societății civile pentru Licitația publică nr. 18/02006 care a fost publicată  în BAP nr. 45 din data de 08.06.2018, comunicăm despre faptul că Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” i s-a restituit cererea depusă având în vedere că nu corespundea condiţiilor prevăzute la pct.6 al Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016.

Cu referire la serviciile de Întreținere și amenajare a  spațiilor verzi, vă aducem la cunoștință că procedurile respective, atât în anul 2016, cât și în anul 2017 au fost efectuate în conformitate cu legislația RM.

Pe parcursul ultimilor ani au fost efectuate un șir de lucrări de reabilitare a spațiilor verzi și de renovare a parcurilor, grădinilor, scuarurilor, etc. Au fost reabilitate rondurile și fâșiile verzi de delimitare a traficului la intrarea în oraș de pe șoseaua M2. A fost plantat gazon, flori, copaci și arbuști, s-a instalat sistem de irigare modern pentru întreținerea plantelor. Astfel încât, astăzi avem zone verzi și frumoase, care dau un aspect modern intrării în oraș.

Cu referință la transparența achizițiilor publice, Primăria municipiului Orhei – în calitate de autoritate contractantă în domeniul achizițiilor publice asigură transparența procedurilor prin intermediul Buletinului Achiziții Publice (BAP), paginii web a Agenției Achiziții Publice  (AAP) - http://tender.gov.md/ și Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (RSAP) - http://etender.gov.md/index. Planul de achiziții pentru anul 2018 al Primăriei municipiului Orhei este publicat pe pagina web oficială www.orhei.md, în directoriul ”achiziții publice”. Adițional, pe parcursul anului 2018 au fost operate modificări în legătură cu rectificarea bugetului municipiului. Toate deciziile consiliului local sunt disponibile pe pagina web a autorității locale.

Suplimentar, informăm că în prezent, Curtea de Conturi, începând cu data de 04.07.2018, efectuează un control în cadrul Primăriei Orhei.

Primăria municipiului Orhei este gata să fie supusă oricărui audit național sau internațional, transparent și să prezinte toate informațiile și actele solicitate, atât de public, cât și de mass-media, cu respectarea normelor și procedurilor legislative.

Comentarii: 0  
 
TAGURI