Iurie Leancă: „Vom negocia un Acord cu majoritatea parlamentară”
24 Iulie 2016 14:00
Partidul Popular European din Moldova se alătură majorității parlamentare. Decizia a fost luată astăzi de către Consiliului Național al formațiunii, transmite Democracy.MD

 

 Potrivit lui Iurie Leancă, astăzi s-a decis ca Biroul formațiunii să inițieze discuțiile privind formarea unui parteneriat cu majoritatea parlamentară.

 „Am dis­cu­tat și oferta ali­an­ței majo­ri­tare, am analizat-o, am dezbătut-o. În urma aces­tei ana­lize, prin majo­ri­ta­tea votu­ri­lor, am decis să ofe­rim man­da­tul nece­sar biro­u­lui poli­tic al par­ti­du­lui pen­tru a ini­ția dis­cu­ți­ile cu majo­ri­ta­tea  în vede­rea ela­bo­ră­rii unui par­te­ne­riat pe subiec­tul inte­gră­rii euro­pene. Avem temeri, pro­vo­că­rile sunt mul­ti­ple. Astăzi am decis cu majoritatea de voturi să oferim mandatul necesar Biroului formațiunii pentru a iniția discuțiile privind formarea unui parteneriat cu majoritatea parlamentară”, a spus Leancă în urma ședin­ței de azi a Con­si­li­u­lui Națio­nal al PPEM.


Tot­o­dată, Leancă a men­țio­nat că a fost desem­nat can­di­dat la pre­zi­den­ți­ale din par­tea par­ti­du­lui.

 

Comentarii: 0  
 
TAGURI